Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI

1. Sozlesmeliemlak.com internet sitesi (“Site”), ve mobil uygulamada işi ve kurumlar için, satılık / kiralık yeni ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının sunulduğu bir platformdur. Siteyi doğrudan ziyaret eden ya da çeşitli avantajlarından dolayı Üyelik hesabı açan herkes “Bireysel Kullanıcı” sıfatını taşır. Bireysel Kullanıcılara sunulan tüm hizmetlerin Bireysel Kullanıcı’lar tarafından kullanımı ve üyeliği, bu kullanım koşullarına tabidir. 

2. Kurumsal üye: Sözleşmeli Emlak ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz emlak ofislerini (Emlak ofisleri ve alt danışmanları, inşaat firmaları ve danışmanlarını) ifade eder. 

Gayrimenkul Danışmanı: Emlak ofisinde çalışan kişi veya kişileri ifade eder.

Site: www.sozlesmeliemlak.com sitesini ifade eder. 

3. Sitede yer alan tüm servisler, Hunat Mah. Kalpaklıoğlu Cad. Zengin Sok. Dayı İş Hanı No:1 Melikgazi / KAYSERİ adresinde kayıtlı Sözleşmeli Emlak. (Sözleşmeli Emlak) mülkiyetindedir ve Sözleşmeli Emlak tarafından işletilir.

4. Bireysel Kullanıcı, Site’yi ziyaret etmekle ve hizmetleri kullanmakla; hak ve fiil ehliyetine sahip olduğunu, bu kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul eder.

5. Bireysel Kullanıcılar, Sozlesmeliemlak.com üzerinde doğrudan ilan yayınlayamamaktadırlar. Bireysel Kullanıcılar, yayınlamak istedikleri ilanları web sitesi üzerinde önerilen Kurumsal Üye listesinden seçecekleri gayrimenkul danışmanlarına yönlendirerek, Kurumsal üye ile Bireysel Kullanıcı arasındaki belirlenen, ilan süresi ve sair özel şartlar doğrultusunda Kurumsal Üyelerin yayına alması için talepte bulunabilirler. 

6. Bireysel Kullanıcılar önerilen Kurumsal Üye listesinden aynı anda en fazla 5(beş) Kurumsal Üye’ye ilan yayınlama talebi gönderebilirler. İlan yayınlama talebi gönderilen Kurumsal Üyeler arasından en önce talebi kabul eden Kurumsal Üye ilanı yayınlama hakkına sahip olur.

7. Bireysel Kullanıcılar, yaptıkları Kurumsal Üye seçimlerini Kurumsal Üyelerden herhangi biri talebi kabul etmediği sürece istedikleri zaman değiştirebilir ya da taleplerini iptal edebilirler.

8. Bireysel Kullanıcılar, yapılan Kurumsal Üye seçimlerinden herhangi bir Kurumsal Üye talebi kabul ederse tekrar Kurumsal Üye seçimi yapamazlar.Talebi kabul eden Kurumsal Üye istediği zaman danışmanlığını iptal edebilir. Bu durumda Bireysel Kullanıcıya Kurumsal Üye’nin, danışmanlığını iptal ettiğine dair bildirim gider ve Bireysel Kullanıcı bildirimde kendisine giden “linke tıklayarak” tekrar Kurumsal Üye seçme hakkına sahip olur. 

9. Kurumsal Üyeler kendilerine gelen ilan yayınlama taleplerine en geç 72(yetmişiki) saat içinde cevap vermek zorundadır. 72(yetmişiki) saat içinde herhangi bir işlem yapılmaması durumunda Bireysel Kullanıcı işlem yapmayan Kurumsal Üye yerine yeni Kurumsal Üye seçimi yapabilir. 

10. Bireysel Kullanıcıların, Kurumsal Üyelere yönlendirdikleri ilan yayınlama talepleriyle ilgili süreçlerde Sozlesmeliemlak.com sadece aracılık ederek Kurumsal Üyeler ile Bireysel Üyeleri tek noktada buluşturmayı amaçlamaktadır.Sonradan oluşabilecek olumsuzluklardan, satış veya kiralama süreçlerindeki aksaklıklardan, iptallerden ya da komisyon ile ilgili anlaşmazlıklar gibi durumlardan Sözleşmeli Emlak sorumlu tutulamaz. Bireysel Kullanıcıların Kurumsal Üyelere yönlendirdikleri ilan içerikleri, ilan yayınlama talepleriyle ilgili süreçlerde anlaşma şartları, komisyon bedelleri tamamen iki tarafın karşılıklı anlaşma durumuna bağlıdır. Sözleşmeli Emlak’ın bu şartlar üzerinde herhangi bir talebi veya yaptırımı bulunmaz. Bireysel Kullanıcılar, bunlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Sözleşmeli Emlak’tan ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepleri olmayacağını kabul ve beyan ederler.

11. Bireysel Kullanıcılar, Site’de yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki, idari ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, bu hususta Sözleşmeliemlak’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

12. Bireysel Kullanıcılar siteye doğrudan ilan, fotoğraf ve içerik yükleyememekte, bu işlemleri emlak Kurumsal Üyeler vasıtası ile yapabilmektedirler. Bireysel Kullanıcılar Kurumsal Üyeler vasıtası ile sitede yayınladıkları her türlü görsel ve yazılı içerikten sorumludur. Bireysel Kullanıcı kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkını, Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle Sözleşmeli Emlak’ın uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder. Bireysel Kullanıcılar, yayınladıkları içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet kurallarına aykırı davranmayacağını aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

13. Bireysel Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde veya yayınladığı içeriklerde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, çocukları, yaşlıları ve engellileri cinsel yönden istismar eden, kişilerin kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, tehdit edici, taciz edici içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Sözleşmeli Emlak söz konusu içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. Sözleşmeli Emlak bu tür eylemleri tespit ederse bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Bireysel Kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

14. Sözleşmeli Emlak bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Sözleşmeli Emlak markası ve diğer markalar, www.sozlesmeliemlak.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Sözleşmeli Emlak’ın; hizmetleri, telif haklarına tabi çalışmaları veya internet sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

15. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde Bireysel Kullanıcılar; Sözleşmeli Emlak’ın bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Bireysel Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Sözleşmeli Emlak ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

16. Bireysel Kullanıcı, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Sözleşmeli Emlak sorumlu tutulamaz. Sözleşmeli Emlak, kendisi üzerinden yapılan veya kendi sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan, herhangi bir web sitesi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iletişimin gizliliği konusunda garanti vermez.

17. Sözleşmeli Emlak’ın, Bireysel Kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla iletişime geçilmesine açık rıza ile kabul etmesi halinde Sözleşmeli Emlak’ın Bireysel Kullanıcıya ticari iletişim kurma hakkı bulunmaktadır. 

18. Bireysel Kullanıcı, Sözleşmeli Emlak tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak ticari elektronik ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilir.

19. Bireysel Kullanıcılar, dilediği zaman bireysel üyeliklerini bilgi@sozlesmeliemlak.com adresine atacakları mail ile sonlandırma talebinde bulunabilirler. Üyeliği sona eren Bireysel Kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi iptal edilecektir. Bireysel Kullanıcı dilerse yeniden hesabını Sözleşmeli Emlak Destek Merkezi’ne ulaşarak aktif hale getirebilir.

20. İnternet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler, https://sozlesmeliemlak.com/gizlilik-sozlesmesi sayfasındaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.

21. Bireysel Üyelik Sözleşmeniz dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz, bu veriler üzerindeki haklarınız ve kullanım yöntemleri konusunda detaylı bilgi için https://sozlesmeliemlak.com/gizlilik-sozlesmesi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Koruması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

22. Bireysel Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet almaya başladığı andan itibaren işbu Bireysel Kullanıcı sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. Sözleşmeli Emlak, dilediği zaman işbu sözleşmeyi ve internet sitesindeki ve mobil uygulamada bulunan yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır.

23. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

24. Bireysel Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, Sözleşmeli Emlak, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Sözleşmeli Emlak, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişilememesinden sorumlu değildir. Sözleşmeli Emlak; hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, Bireysel Kullanıcı'nın varsa üyeliğinin sona erdirilmesi konusunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek yetkili mercidir.

25. Bireysel Kullanıcılar, sitede yayınlanan emlak ilan içeriklerinin arama motorlarında görünmesine ve Sözleşmeli Emlak tarafından sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına, paylaşılmasına, çoğaltılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.

26. Sözleşmeli Emlak, Bireysel Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarfeder.Sözleşmeli Emlak, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Sözleşmeli Emlak sorumlu değildir. Sözleşmeli Emlak, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

27. Sözleşmeli Emlak, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için Bireysel Kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, Bireysel Kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

28. Bireysel Kullanıcılar siteyi kullanmakla işbu şartları kabul etmiş sayılırlar. Sözleşmeli Emlak, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet,servis, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi Bireysel Kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bireysel Kullanıcılar bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Sözleşmeli Emlak’tan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler. 

29. Bireysel Kullanıcı, işbu Bireysel Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle Gizlilik Politikası’nı kabul eder.

30. Yazılı / Görsel Medya (İnternet Haber Siteleri dahil) Kullanım ve Paylaşım Koşulları: Sözleşmeli Emlak tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; (i) normal ve makul yararlanma kapsamında kalmak, (ii) kaynak göstermek, (iii) Sözleşmeli Emlak internet sitesinin alıntı yapılan URL adresine tıklanabilir ve takip edilebilir (do-follow) bağlantı sağlamak şartıyla alıntı yapılabilir.

31. Bireysel Kullanıcı, internet sitesini yalnızca bireysel üyelik kapsamında sağlanan hizmetler için kullanacağını; ücretli/ücretsiz, sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Sözleşmeli Emlak tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada sunulan veri, istatistik, tablo, analiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamuya açık ve genel olarak sağlanan her türlü içeriğin bir kısmı; rapor, yayın, reklam, analiz, araştırma ve sair ticari / profesyonel amaçlarla kullanılması Sözleşmeli Emlak’ın yazılı onayına tabidir. Sözleşmeli Emlak, ticari ve profesyonel kullanımı ücretlendirebilir, haftalık, aylık veya yıllık ücretli abonelik koşullarına bağlı tutabilir. Bireysel Kullanıcı Ticari / Profesyonel amaçlı hizmetler için bilgi@sozlesmeliemlak.com adresinden yazışma yapabilir.

32. Sitede sunulan her tür içerik, anlaşma yapılan 3. kişilerden sağlanan ve/veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Bu sitedeki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple bu sitedeki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin doğruluğu garanti edilmemektedir. Aynı konuda analiz edilen veriler birbiriyle çelişik olabilir. Bu tür durumlar Sözleşmeli Emlak’ı bağlamaz ve Sözleşmeli Emlak hiçbir sorumluluk üstlenmez.

33. Sözleşmeli Emlak, kendisi tarafından sunulan hizmetler, içeriklerin ve sitenin kullanımı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, ticarete elverişlilik garantisi olmayan, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk gibi ya da herhangi bir ihlali önleyici sınırlama koymadan ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler Bireysel Kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Sözleşmeli Emlak, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Sözleşmeli Emlak, sitede yayınlanan içeriklerin ve ilanların ve fiyat bilgilerinin, doğruluğu, güvenilirliği ve hukuka uygunluğunu garanti etmez, bu içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

34. 5651 sayılı Kanun kapsamında, Sözleşmeli Emlak’ın hukuki, idari ve cezai sorumluluğu ilgili mevzuatta yer alan şekliyle sınırlı olup, içerikle ilgili diğer bütün sorumluluklar içeriğin alındığı 3. kişilere ve içerik üretmesi halinde Bireysel Kullanıcı’ya aittir. Sözleşmeli Emlak, 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcıdır.5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Bireysel Kullanıcı"ların Site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Sözleşmeli Emlak Site üzerinde yer alan ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı Bireysel Kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan zararlardan Sözleşmeli Emlak sorumlu değildir.

35. Bireysel Kullanıcılar, Sözleşmeli Emlak internet sitesinde yer alan linkler vasıtasıyla ziyaret ettikleri internet sitelerinde yer alan içeriklerden Sözleşmeli Emlak’ın, Sözleşmeli Emlak çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ederler.

36. İşbu Bireysel Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları’ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde Kayseri Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir. 

37. Sözleşmeli Emlak, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Bireysel Kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Sözleşmeli Emlak

İlanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için, İlan Sahibinle İletişime Geçin!

İlanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için, İlan Sahibinle İletişime Geçin!

İletişim